Przedstawiamy ekspertyzę prawną dotyczącą kuriozalnego wyroku sądu administracyjnego.

Przedstawiamy ekspertyzę prawną dotyczącą kuriozalnego wyroku sądu administracyjnego.

Publikujemy ekspertyzę prawną sporządzoną przez Profesora Bogumiła Brzezińskiego, Dr hab Wojciecha Morawskiego oraz Dr hab Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego, która nie pozostawia wątpliwości co do rzetelności postępowania organów skarbowych. Sąd administracyjny powinien sam dostrzegać takie bandyckie działania skarbówki i ratować przedsiębiorców póki jeszcze można, no cóż nie tym razem…..

WSA wyrok styczeń 2013 – wyrok wskazujący na minimum nieznajomość podstaw prawa podatkowego krajowego i unijnego lub nie zapoznanie się z aktami sprawy.

Ekspertyza prawna wyrok WSA KPP -ekspertyza mówi sama za siebie… Sędzia nie powinien wydać takiego wyroku bo jest niezgodny z Konstytucją RP, ordynacją podatkową oraz wyrokami i orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.