Przedstawiamy ekspertyzę prawną kompromitującą Sędziego WSA Wrocław Zbigniewa Łobodę!

Przedstawiamy ekspertyzę prawną kompromitującą Sędziego WSA Wrocław Zbigniewa Łobodę!

Publikujemy ekspertyzę prawną sporządzoną przez Profesora Bogumiła Brzezińskiego, Dr hab Wojciecha Morawskiego oraz Dr hab Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego, która bezlitośnie obnaża niekompetencję sędziego Zbigniewa Łobody z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocław. Sędziego, który zapomniał że przestał już być zastępcą naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole. Sędzia Łoboda ma jak widać problemy ze znajomością aktualnego prawa podatkowego polskiego i unijnego oraz Konstytucji RP! Czy taka osoba może orzekać jako sędzia ?! To chyba jakiś żart!!!

WSA wyrok styczeń 2013 – wyrok sędziego Zbigniewa Łobody wskazujący na jego niekompetencję oraz nieznajomość podstaw prawa podatkowego krajowego i unijnego lub na „wydrukowanie” wyroku pod wskazówki organów skarbowych.

Ekspertyza prawna wyrok WSA KPP -ekspertyza mówi sama za siebie… Sędzia nie powinien wydać takiego wyroku bo jest niezgodny z Konstytucją RP, ordynacją podatkową oraz wyrokami i orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poniżej nasz wniosek do WSA Wrocław o udostępnienie informacji publicznej po karygodnym wyroku Sędziego Łobody:

wniosek o udostępnienie informacji publicznej WSA Wrocław