Czarna lista urzędników państwowych

Jeśli zostałeś w jakikolwiek sposób pokrzywdzony przez którąkolwiek z instytucji Państwa Polskiego. Jeśli spotkałeś się z niegodziwością i bezdusznością funkcjonariuszy państwa reprezentujących: administrację, urzędy celne, ZUS, aparat skarbowy, prokuraturę, sądy i inne agendy naszego państwa to znak, że pora na głębokie zmiany systemowe i osobowe!

Tworzymy czarną listę urzędników państwowych, na której umieścimy i upublicznimy urzędników, którzy celowo lub na zlecenie swoich zwierzchników zapominają o prawach obywatela i naszym miejscu w Unii Europejskiej. Nie pozwolimy na postępujący regres cywilizacyjny naszego kraju powodowany przez skorumpowanych nieuków,  niezweryfikowanych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i ich zdegenerowanych wychowanków!

W tym celu chcemy skonsolidować wysiłki wszystkich osób pokrzywdzonych przez organy państwa, aby:

  • doprowadzić do pełnego ujawnienia i napiętnowania z mocą prawa wszystkie przypadki korzystania przez aparat urzędniczy z przywileju bezkarności przy podejmowaniu błędnych decyzji, w wyniku których zbankrutowało w ostatnim dwudziestoleciu wiele firm w naszym kraju,
  • wyeliminować przypadki w których sądy przyznają rację instytucji państwa a nie ofierze jej ewidentnego zaniedbania, pomyłki lub przestępstwa, co się zdarza z przyczyn prokuratorskiej ociężałości, nonszalancji lub wręcz niekompetencji prawniczej, okazanej w przebiegu gromadzenia i weryfikowania materiału dowodowego,
  • publicznie ogłaszać te najcięższe oskarżenia kierowane ku wymiarowi sprawiedliwości, które dotyczą zarzutów ferowanych przez prokuraturę, w oparciu o niesprawdzone do końca poszlaki o charakterze pomówień, domniemań lub insynuacji, ponieważ niesłusznie oskarżony obywatel nie tylko boleśnie odczuwa, że został zelżony i sponiewierany ale również, że został opuszczony przez własne państwo, w środku praworządnej Europy.

Poniżej załączamy druk do wypełnienia i przesłania go na adres: adam.gizicki@niepokonani2012.pl lub leszek.szymkowicz@niepokonani2012.pl. Koordynatorzy projektu: Adam Gizicki i Leszek Szymkowicz.

Akcja trwa do końca lutego 2017 roku i zakończona zostanie upublicznieniem listy, przesłaniem jej do Kancelarii Premier RP, Prezydenta RP oraz wszystkich parlamentarzystów do dalszego wykorzystania.

Do dnia 04.02.2017 nasza akcja dotarła do ponad 171. 000 osób! A to nie koniec…..

Czarna lista urzędników państwowych

 

Archiwum kategorii

Archiwum miesięczne