Cywilizacyjny problem posługiwania się prawem w RP na przykładzie orzekania sędziego NSA Henryka Wacha.

Opublikowano: 10 czerwca 2021

Dokonując wszelkich czynnoś›ci, w tym gospodarczych swoje postę™powanie odnosimy do: pojęć‡ prawnych, definicji, przepisów prawa, etc.

W sytuacjach kiedy organy administracyjne kwestionują… zapadajÄące skutki działań przedsię™biorcy czy też obywatela RP sprawy wchodzą… na są…dowe [cywilne, karne, administracyjne] wokandy.

Każdy, kto projektując i wykonując działania gospodarcze w sytuacji arbitrażu sądowego winien oczekiwać‡ pracy sądu wykonywanej zgodnie z podstawowymi regułami obowiązującymi jako emanacje równości wobec prawa oraz profesjonalizmu osób wykonujących zawody prawnicze.

A jaka jest rzeczywistość?

Podstawowa zasada funkcjonowania Państwa to, Ĺźe organy Państwa działają zgodnie z prawem i na podstawie prawa jest degenerowana patologią w orzekaniu oraz w prowadzeniu postępowań przed niezawisłymi sądami.

Przykład: zapadłe orzeczenie NSA w dniu 21.03.18r w sprawie importu wewnątrzwspólnotowego produktów tytoniowych tj. cygar wytwarzanych przemysłowo. Przedsiębiorca przedstawia w postępowaniu stosowne certyfikaty z kraju producenta, wskazuje opisane w normach prawnych definicje, etc. i problem dociera do ostatniej instancji tj. NSA.

CóĹź NSA na takie dictum? Ano, wskazane w skardze kasacyjnej przedsiębiorcy uchyby wyroku WSA polegające m.in. na podmianie pojęć definicyjnych spotykają się z oceną, Ĺźe wyrok WSA jest obarczony deficytami ale jest prawidłowy. Istota zarzutu kasacyjnego tkwiła w przywołaniu przez WSA brzmienia normy ustawowej z pominięciem jednego słowa [coś jak z tej afery ‘lub czasopisma’], co skutkowało zarzutem falsyfikacji normy prawnej.

A jakby tak orzekający sędzia spróbował urzędnikowi skarbowemu wyjaśniać, Ĺźe wystawiona faktura VAT jest obarczona deficytami ale naleĹźy się zwrot podatku VAT to śmiechu byłoby co nie miara na całą Polskę.

Wskazanie, Ĺźe nie moĹźna dokonywać kwalifikacji celno-skarbowej dla wyimaginowanej sytuacji tj. co by było jakby produkt importowany został przerobiony na coś innego niĹź to czym jest fizykalnie w weryfikowalnej i fizycznej postaci spotkało się z oceną, Ĺźe orzeczenie zmieniające kwalifikacje produktu jest prawidłowe i zostaje podtrzymane. Co oznacza takie rozumowanie NSA? Oznacza to, Ĺźe nikt nie ma Ĺźadnej gwarancji, Ĺźe dokonując obrotem towarami nie spotka się z zarzutem, Ĺźe zawarte np. w sprzęcie komputerowym pozłacane łącza stanowią po przerobieniu produktu złoto w sztabkach. Zatem, kwalifikacja celno-skarbowa towaru jest błędna i czynności są fikcyjne.

A juĹź urokliwym było jak sędzia orzekający arbitralnie, na podstawie definicji z Wikipedii, Ĺźe tzw. owijka cygara to jednolity liść tytoniu. Dlaczego to było urokliwe? Ano dlatego, Ĺźe europejskie [takĹźe krajowa w RP] definicje dopuszczają owijki wykonywane z substratu tytoniowego z zachowaniem określonych cech.

Wyrok NSA odrzucił skargę kasacyjna jako bezpodstawną i wskazał, Ĺźe Ĺşródłem prawa w RP jest Wikipedia oraz indywidualne wyobraĹźenia o uchybach deficytowych orzeczeń i/lub postanowień a takĹźe zindywidualizowane doznania smakowe podczas degustacji lub konsumpcji.

Innymi słowy np. musztarda z miodem to albo miód albo musztarda albo słoik albo woda z mózgu konsumenta.

Postawmy pytanie: czy w postępowaniach przed WSA/NSA znaczenie pojęcia definicyjnego bywa decydujące dla rozstrzygnięcia?

Tak, bywa decydujące na korzyść podatnika np. II FSK 1881/12 gdzie o jakości zapadających orzeczeń decydowało pojęcie definicyjne hipoteki kaucyjnej zaczerpnięte z opisu zawartego w normie ustawowej a nie w Wikipedii lub w zindywidualizowanym rozumieniu definicji pojęcia hipoteka kaucyjna.

Nasuwa się wniosek, iĹź potrzebna jest dodatkowa ścieĹźka prawna wzruszania zapadających orzeczeń, które argumentacji nie odnoszą do pojęć prawnych definiowanych aktami prawnymi.

Zobacz również

Niepokonany Marek Kubala zwycięża
https://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,771F12D1DC7F7EAAE16EDB20F52D842C46D3D35E#/
Więcej
Prezydent RP Pan Andrzej Duda zaprasza Stowarzyszenie Niepokonani 2012 w dniu 06.02.2018.
Uprzejmie informujemy, iż Prezydent RP, Pan Andrzej Duda zaprosił‚ Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 na spotkanie...
Więcej