Królowie życia w prokuraturach wg raportu Stowarzyszenia Prokuratorów

Opublikowano: 10 czerwca 2021

Dokument Stowarzyszenia Lex Super Omnia zatytułowany „Królowie życia w prokuraturze dobrej zmiany”, przedstawia negatywne konsekwencje działalności prokuratury w sferze realizacji przez nią merytorycznych zadań, jak również ujawnia szereg patologicznych wręcz sytuacji związanych głównie z polityką kadrową stanowiącą fundament tzw. reformy prokuratury.
Wyodrębniono grupę prokuratorów pozostającą w układzie towarzysko – koleżeńskim, skupioną wokół aktualnego kierownictwa prokuratury, wiernych i lojalnych, która zastąpiła na stanowiskach kierowniczych tych, uznawanych za niezależnych, doświadczonych i kompetentnych, z charakterem.
Dla osiągnięcia tego celu, zniesiono kadencyjność na stanowiskach kierowniczych i konkursy na wyższe stanowiska służbowe, aby móc dowolnie awansować bardzo młodych, ambitnych, ale często bez większego doświadczenia zawodowego prokuratorów.

Z obserwacji ostatnich trzech lat wynika, iż tylko młodzi, niedoświadczeni prokuratorzy mają szansę na awans, czy to w postaci delegacji, czy też uzyskanego w trybie szczególnym tytułu prokuratorskiego. Pozostali, rzetelnie wykonujący swoje obowiązki służbowe, a nie będący w żadnym układzie towarzysko – koleżeńskim z przełożonymi, awansu się nie doczekają, zaś ci kontestujący „dobrą zmianę” w prokuraturze, mogą co najwyżej zostać oddelegowanymi do jednostki niższego rzędu, niekiedy usytuowanej na drugim krańcu Polski.

Z ustaleń Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wynika, że głównym celem reformy w prokuraturze była wymiana kadrowa prokuratorów, a nie usprawnienie jej funkcjonowania, poprawa merytorycznej pracy, czy szybkości prowadzonych postępowań przygotowawczych. Dotychczas nie podjęto jakichkolwiek działań prawnych, czy organizacyjnych, które pozwoliłyby na sformułowanie odmiennej konkluzji. Powyższy wniosek potwierdzają wyniki statystyczne, których analiza, przedstawiona w raporcie, w sposób znamienny pokazuje, iż ulegają one systematycznemu pogarszaniu. Widoczne to jest przede wszystkim w zwiększającej się liczbie postępowań długotrwających, co oznacza naruszenie prawa obywatela do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, wynikającego z art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W szczególności jest to widoczne w prokuraturach rejonowych, w których prowadzi się prawie 99% spraw zarejestrowanych we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Okazuje się, że osiągane wyniki statystyczne w wielu kategoriach są niewygodne dla kierownictwa prokuratury, bowiem obnażają jego niedostatki kompetencyjne. Dlatego też nie dziwi wypowiedź Prokuratora Krajowego, który udzielając wywiadu dziennikarzowi portalu internetowego „wPolityce.pl” wypowiedział się w sposób dotąd niespotykany stwierdzając, że „…nowoczesna prokuratura (za taką uważa prokuraturę, na czele której stoi ) nie koncentruje się na statystykach”, odpowiadając w ten sposób na pytanie dziennikarza o możliwość manipulowania nimi.

W 2018r. po raz kolejny w okresie funkcjonowania tzw. nowoczesnej prokuratury zakończono mniej spraw niż ich wpłynęło i ilość spraw pozostałych do załatwienia z poprzedniego roku w dalszym ciągu wzrasta. Przede wszystkim rośnie liczba spraw, w których czas postępowania przygotowawczego trwa dłużej niż 6 miesięcy do roku, powyżej roku do 2 lat, powyżej 2 do 5 lat oraz powyżej 5 lat. Długotrwałość prowadzonych spraw skutkuje też wydłużeniem czasu stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu  przygotowawczym, przy zbliżonej w latach 2013 – 2014 i w latach 2017 – 2018 liczbie podejrzanych, wobec których zastosowano ten najsurowszy środek zapobiegawczy. Analiza danych wskazuje, że liczba osób, wobec których stosowano tymczasowe aresztowanie najdłużej, w stosunku do 2014r. wzrosła o 175% w przypadku aresztu przekraczającego 1 rok i o 142 % w przypadku aresztu przekraczającego 2 lata.

Raport dostępmny w calości na stronie: http://lexso.org.pl/2019/08/05/krolowie-zycia-w-prokuraturze-dobrej-zmiany-raport-stowarzyszenia-prokuratorow-lex-super-omnia/

Zobacz również

Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 działając zgodnie z § 19 punkt 1 Statutu, informuje o zwołaniu  Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Niepokonani 2012
Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 działając zgodnie z § 19 punkt 1 Statutu, informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia...
Więcej
Przed długim czasem, biznesmenowi z Wałbrzycha postawiono zarzuty, obejmujące m.in. przemyt pojazdów, niedoszacowanie ich wartości i korupcję....
Więcej