Fundusz przeznaczony na wspieranie przedsiębiorców w potrzebie [zapomogi, pożyczki, inne] – tylko dla osób/pomiotów afiliowanych do funduszu