Swoisty ‘start up’ dla przedsiębiorców oraz pomoc w ramach Funduszu Wydzielonego WSPARCIE