Nasze cele:

• Rewizja błędnych wyroków sądowych oraz decyzji administracyjnych

• Wprowadzenie zmian legislacyjnych, które uniemożliwią bezprawne działanie urzędników, prokuratorów i sędziów.

• Przywrócenie utraconego szacunku instytucjom państwowym.

„TYLKO WSPÓLNIE MOŻEMY WYGRAĆ !”