Projekt komercyjny wprowadzania towarów handlowych na rynek w celu pozyskiwania przychodów przez członków Stowarzyszenia Niepokoani2012.