W tym miejscu znajdziecie Państwo różne realne działania SN2012. Wystarczy kliknąć w link obok danego tematu.

  1. Oszustwo procesowe —–> [Oszustwo]
  2. Oszustwa sądowe —–> [Konspekt oszustwa]
  3. Fikcyjność ustawodawstwa na przykładzie nadzwyczajnej skargi kasacyjnej —–> [Raport]
  4. Podziękowania dla SN2O12 za pomoc w ochronie mienia —–> [podziekowanie]
  5. Postanowienie dot. złożenia fałszywych zeznań przez inspektora kontroli skarbowej w Krakowie (W tle celowe i świadome wydawanie decyzji o sankcjach skarbowych na podstawie fałszowanych faktur vat.) —–> [Ds1-227-04].
  6. Failway – droga niepowodzeń/porażek —–> [FailwayPP02]
  7. Ustawa o sądach pokoju —–> [SądyPokojuKomentarz01]
  8. Raport stowarzyszenia Niepokonani 2012 dotyczący wydatkowania z budżetu Państwa środków na wynagrodzenia biegłych sądowych z zakresu badań automatów do gier przez izby administracji skarbowej w latach 2017-2020 —-> [prezentacja Niepokonani2012]