Projekt stanowiący tworzenie budżetów dla Stowarzyszenia Niepokonai2012 oraz dla ich członków. Jest to usługa subskrypcji gotowości do świadczenia usług płatna i obciążona podatkiem VAT.
Usługa ta jest realizowana przez podmioty zarządzane przez członków Stowarzyszenia Niepokonani2012.