W związku z dalszymi bandyckimi działaniami skarbówki i brakiem reakcji Ministerstwa Finansów uzupełniliśmy skargę do Komisji Europejskiej
W załą…czeniu przesył‚amy treść uzupeł‚nienia skargi do Komisji Europejskiej z dnia 30.03.2018, nadanej w dniu 05.04.2018. Wysłaliś›my...
Więcej