W związku z dalszymi bandyckimi działaniami skarbówki i brakiem reakcji Ministerstwa Finansów uzupełniliśmy skargę do Komisji Europejskiej

Opublikowano: 10 czerwca 2021

W załą…czeniu przesył‚amy treść uzupeł‚nienia skargi do Komisji Europejskiej z dnia 30.03.2018, nadanej w dniu 05.04.2018. Wysłaliś›my kolejne dokumenty potwierdzające bezprawne i bandyckie dział‚ania aparatu skarbowego w Polsce wraz z formalnym wnioskiem o zawieszenie postępowania o sygnaturze DE/2017/CHAP-997 do czasu zakoń„czenia szczegół‚owej analizy przepisów podatkowych w Polsce, o czym była mowa w piśmie z dnia 19.03.2018. Kolejne załą…czniki to ponad 400 stron dokumentów potwierdzają…cych degenerację™ aparatu skarbowego w Polsce.

Uważamy, że skarga przedsiębiorców polskich zrzeszonych w Stowarzyszeniu Niepokonani 2012 powinna zostać‡ indywidualnie rozstrzygnię™ta w oparciu o przesł‚ane dowody oraz przeprowadzoną… przez Komisję Europejską… analizę. Analizę™ jednak nie samych przepisów podatkowych w Polsce, ale ich zgodnoś›ci z przepisami UE i stosowania ich przez urzędników skarbowych w postę™powaniach podatkowych, karno-skarbowych oraz wydawanych decyzjach wymiarowych, a także przez prokuratorów wspierających urzę™dnikom skarbowym w towarzyszących postę™powaniach karnych.

W związku z powyższym wniesie›my o zawieszenie postę™powania o sygnaturze DE/2017/CHAP-997 do czasu zakoń„czenia szczegół‚owej analizy przepisów podatkowych w Polsce oraz ich stosowania przez organy skarbowe w tym również w oparciu o przesł‚ane materiał‚y dowodowe Stowarzyszenia Niepokonani 2012.

Pomimo wielu zapewnień„ z Ministerstwa Finansów o poprawie relacji podatnika z urzędnikiem, nic od lat się™ nie zmienia. Kolejne firmy sąupokarzane i doprowadzane do bankructwa. Na to naszej zgody nie ma i  nie będzie! Przechodzimy do kolejnego etapu walki o nasze prawa i zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i obywateli do wspólnej naprawy tego chorego systemu.

Zobacz również

Niepokonany Marek Kubala zwycięża
https://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,771F12D1DC7F7EAAE16EDB20F52D842C46D3D35E#/
Więcej
Prezydent RP Pan Andrzej Duda zaprasza Stowarzyszenie Niepokonani 2012 w dniu 06.02.2018.
Uprzejmie informujemy, iż Prezydent RP, Pan Andrzej Duda zaprosił‚ Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 na spotkanie...
Więcej