Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Niepokonani 2012 w dniu 29 września 2022r.

Opublikowano: 25 sierpnia 2022

Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani2012 działając zgodnie z § 19 punkt 1 Statutu, informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Niepokonani 2012 w dniu 29 września 2022r. w Zamku Książ ul. Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu o godzinie 17.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie WZC.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Wybór sekretarza.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania zarządu.
6. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania zarządu za rok 2021.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.
8. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok
2021.
9. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
10. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej.
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu Stowarzyszenia
Niepokonani 2012 za rok 2021:
– Jerzy Książek, prezes zarządu (tajne)
– Maria Bzura, członek zarządu (tajne).
– Adam Gizicki, członek zarządu (tajne).
– Michał Otręba, członek zarządu (tajne).
– Leszek Szymkowicz, zarządu (tajne).
12. Głosowanie nad wyborem Zarządu Stowarzyszenia na kolejną kadencję.
13. Wnioski zarządu dotyczące działalności Stowarzyszenia Niepokonani 2012.
14. Sprawy różne.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Zobacz również

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
Wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom naszego stowarzyszenia życzymy spokojnych, pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia, a także dużo...
Więcej