Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków za rok 2020

Opublikowano: 10 czerwca 2021

Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani2012 działając zgodnie z § 19 punkt 1 Statutu, informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Niepokonani 2012 w dniu 3 lipca 2021r. w Domu Polonii , Krakowskie Przedmieście 64 w Warszawie, początek o godzinie 11.30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie WZC.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Wybór sekretarza.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania zarządu.
 6. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania zarządu za rok 2020.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020
 8. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2020.
 9. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
 10. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej.
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu Stowarzyszenia Niepokonani 2012 za rok 2020:

– Jerzy Książek, prezes zarządu (tajne)

– Maria Bzura, członek zarządu (tajne).

– Adam Gizicki, członek zarządu (tajne).

– Michał Otręba, członek zarządu (tajne).

– Leszek Szymkowicz, zarządu (tajne).

 1. Wnioski zarządu dotyczące działalności Stowarzyszenia Niepokonani 2012.
 2. Sprawy różne.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

Zobacz również

Prezydent RP Pan Andrzej Duda zaprasza Stowarzyszenie Niepokonani 2012 w dniu 06.02.2018.
Uprzejmie informujemy, iż Prezydent RP, Pan Andrzej Duda zaprosił‚ Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 na spotkanie...
Więcej
Cywilizacyjny problem posługiwania się prawem w RP na przykładzie orzekania sędziego NSA Henryka Wacha.
Dokonując wszelkich czynnoś›ci, w tym gospodarczych swoje postę™powanie odnosimy do: pojęć‡ prawnych, definicji, przepisów prawa, etc....
Więcej