Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków za rok 2020

Opublikowano: 10 czerwca 2021

Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani2012 działając zgodnie z § 19 punkt 1 Statutu, informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Niepokonani 2012 w dniu 3 lipca 2021r. w Domu Polonii , Krakowskie Przedmieście 64 w Warszawie, początek o godzinie 11.30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie WZC.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Wybór sekretarza.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania zarządu.
 6. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania zarządu za rok 2020.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020
 8. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2020.
 9. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
 10. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej.
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu Stowarzyszenia Niepokonani 2012 za rok 2020:

– Jerzy Książek, prezes zarządu (tajne)

– Maria Bzura, członek zarządu (tajne).

– Adam Gizicki, członek zarządu (tajne).

– Michał Otręba, członek zarządu (tajne).

– Leszek Szymkowicz, zarządu (tajne).

 1. Wnioski zarządu dotyczące działalności Stowarzyszenia Niepokonani 2012.
 2. Sprawy różne.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

Zobacz również

Niepokonany Marek Kubala zwycięża
https://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,771F12D1DC7F7EAAE16EDB20F52D842C46D3D35E#/
Więcej
Prezydent RP Pan Andrzej Duda zaprasza Stowarzyszenie Niepokonani 2012 w dniu 06.02.2018.
Uprzejmie informujemy, iż Prezydent RP, Pan Andrzej Duda zaprosił‚ Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 na spotkanie...
Więcej