Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 działając zgodnie z § 19 punkt 1 Statutu, informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Niepokonani 2012

Opublikowano: 28 maja 2024

Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 działając zgodnie z § 19 punkt 1 Statutu, informuje o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Niepokonani 2012

w dniu 29 czerwca 2024 w Piasecznie, przy ulicy Mleczarskiej 70

Początek o godzinie 11.00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie WZC.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Wybór sekretarza.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania zarządu.
 6. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania zarządu za rok 2023.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
 8. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2023.
 9. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
 10. Głosowanie/uchwała dot. przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej.
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu Stowarzyszenia Niepokonani 2012 za rok 2023:

– Jerzy Książek, Prezes Zarządu (tajne)

–  Maria Bzura, Wiceprezes Zarządu (tajne).

–  Adam Gizicki, Wiceprezes Zarządu (tajne).

–  Michał Otręba, Wiceprezes zarządu (tajne).

–  Leszek Szymkowicz, Wiceprezes Zarządu (tajne).

 1. Wnioski zarządu dotyczące działalności Stowarzyszenia Niepokonani 2012.
 2. Sprawy różne.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

Zobacz również

Przed długim czasem, biznesmenowi z Wałbrzycha postawiono zarzuty, obejmujące m.in. przemyt pojazdów, niedoszacowanie ich wartości i korupcję....
Więcej
Sprawiedliwość nieoczywista w świetle prawa. Sprawiedliwość jak każda cnota wymaga pracy i wysiłku, by mogła trwać lub...
Więcej