Nr konta bankowego: Bank PKO BP: 09 1020 3017 0000 2602 0386 1788

Wszelkie jednorazowe darowizny w kwocie: 1000.00 do 2000.00 zł
przeznaczone na działalność statutową SN2012 będą nagradzane egzemplarzem
książki „Do Ciebie.Pzdr qwerty.” z autografem Prezesa Zarządu SN2012.

Możesz wskazać akcję/projekt, którą/y chcesz wesprzeć.