Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012

PRZYWRÓCIĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ

Na patologie, odpowiadamy żądaniami bezwzględnego respektowania prawa!

Dowiedz się więcej

Stowarzyszenie Niepokonani 2012 to ruch społeczny zainicjowany przez osoby bezprawnie pokrzywdzone przez urzędników państwowych (urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy celne, sędziów, izby skarbowe, prokuratorów, itp.), którzy na zlecenie swoich zwierzchników zapominają o prawach obywatela i naszym miejscu w Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012

NIEPOKONANI2012 to grupa zaangażowanych osób nieustannie próbuje umacniać szacunek dla konstytucyjnych praw obywatela.

„…doprowadzić do pełnego ujawnienia i napiętnowania z mocą prawa wszystkich przypadków korzystania przez aparat urzędniczy z przywileju bezkarności przy podejmowaniu błędnych decyzji…”

Dlaczego z nami?


Aktualności


Niepokonany Marek Kubala zwycięża
https://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,771F12D1DC7F7EAAE16EDB20F52D842C46D3D35E#/
Więcej
Prezydent RP Pan Andrzej Duda zaprasza Stowarzyszenie Niepokonani 2012 w dniu 06.02.2018.
Uprzejmie informujemy, iż Prezydent RP, Pan Andrzej Duda zaprosił Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 na spotkanie...
Więcej
Cywilizacyjny problem posługiwania się prawem w RP na przykładzie orzekania sędziego NSA Henryka Wacha.
Dokonując wszelkich czynności, w tym gospodarczych swoje postępowanie odnosimy do: pojęć prawnych, definicji, przepisów prawa, etc....
Więcej
W związku z dalszymi bandyckimi działaniami skarbówki i brakiem reakcji Ministerstwa Finansów uzupełniliśmy skargę do Komisji Europejskiej
W załączeniu przesyłamy treść uzupełnienia skargi do Komisji Europejskiej z dnia 30.03.2018, nadanej w dniu 05.04.2018. Wysłaliśmy...
Więcej

Media

Piszą i mówią o naszych działaniach. Sprawdź.