Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012

PRZYWRÓCIĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ

Na patologie, odpowiadamy żądaniami bezwzględnego respektowania prawa!

Dowiedz się więcej

Stowarzyszenie Niepokonani 2012 to ruch społeczny zainicjowany przez osoby bezprawnie pokrzywdzone przez urzę™dników państwowych (urzę™dy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy celne, sę™dziów, izby skarbowe, prokuratorów, itp.), którzy na zlecenie swoich zwierzchników zapominają… o prawach obywatela i naszym miejscu w Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012

NIEPOKONANI2012 to grupa zaangażowanych osób nieustannie próbuje umacniać‡ szacunek dla konstytucyjnych praw obywatela.

„…doprowadzić do pełnego ujawnienia i napiętnowania z mocą prawa wszystkich przypadków korzystania przez aparat urzędniczy z przywileju bezkarności przy podejmowaniu błędnych decyzji…”

Dlaczego z nami?


Aktualności


Prezydent RP Pan Andrzej Duda zaprasza Stowarzyszenie Niepokonani 2012 w dniu 06.02.2018.
Uprzejmie informujemy, iż Prezydent RP, Pan Andrzej Duda zaprosił‚ Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 na spotkanie...
Więcej
Cywilizacyjny problem posługiwania się prawem w RP na przykładzie orzekania sędziego NSA Henryka Wacha.
Dokonując wszelkich czynnoś›ci, w tym gospodarczych swoje postę™powanie odnosimy do: pojęć‡ prawnych, definicji, przepisów prawa, etc....
Więcej
W związku z dalszymi bandyckimi działaniami skarbówki i brakiem reakcji Ministerstwa Finansów uzupełniliśmy skargę do Komisji Europejskiej
W załą…czeniu przesył‚amy treść uzupeł‚nienia skargi do Komisji Europejskiej z dnia 30.03.2018, nadanej w dniu 05.04.2018. Wysłaliś›my...
Więcej
Układy zamknięte sędziów i prokuratorów
Absurd w Wadowicach. Prokurator oskarżała, a jej mąż wydawał wyroki. Bezprecedensowa sytuacja w wadowickiej prokuraturze i sądzie. Żona oskarżała,...
Więcej

Media

Piszą i mówią o naszych działaniach. Sprawdź.