Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012

PRZYWRÓCIĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ

Na patologie, odpowiadamy żądaniami bezwzględnego respektowania prawa!

Dowiedz się więcej

Stowarzyszenie Niepokonani 2012 to ruch społeczny zainicjowany przez osoby bezprawnie pokrzywdzone przez urzędników państwowych (urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy celne, sędziów, izby skarbowe, prokuratorów, itp.), którzy na zlecenie swoich zwierzchników zapominają o prawach obywatela i naszym miejscu w Unii Europejskiej.

Niepokonani – przez co? przez kogo?
Publicznym przesłaniem jest aby każdy mógł zrozumieć, że żyje w otoczeniu patologii epatującej z sądowych orzeczeń, postanowień i decyzji urzędniczych. Jak żyć w takim otoczeniu i jakie są szanse na przeżycie tego dowiesz się na szkoleniach. My przeżyliśmy ale wiele osób poddało się i możemy tylko „Wieczne odpoczywanie..” za ich dalsze losy już nie na tym świecie.
To co nas spotyka to jest wojna o przeżycie nas samych i naszych rodzin.  Czy są szanse? I jak dochodzić swych praw? Jak postrzegać prawo i prawników? Czego się spodziewać po sądzie lub prokuraturze ustawowo zobligowanej do stania na straży praworządności?
Taka tematyka jest ujęta w projekcie: „Zero tolerancji wobec przestępstw przeciwko dobru wymiaru sprawiedliwości RP.”
Projekt ten wzorowany jest na działalności burmistrza NY Rudolpfa Giulaniego autora zawołania „Zero tolerancji”, która to działalność jest wzorcem skuteczności w konfrontacji z patologią.
Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012

NIEPOKONANI2012 to grupa zaangażowanych osób nieustannie próbuje umacniać szacunek dla konstytucyjnych praw obywatela.

„…doprowadzić do pełnego ujawnienia i napiętnowania z mocą prawa wszystkich przypadków korzystania przez aparat urzędniczy z przywileju bezkarności przy podejmowaniu błędnych decyzji…”

Dlaczego z nami?


Aktualności


Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 działając zgodnie z § 19 punkt 1 Statutu, informuje o zwołaniu  Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Niepokonani 2012
Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 działając zgodnie z § 19 punkt 1 Statutu, informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia...
Więcej
Przed długim czasem, biznesmenowi z Wałbrzycha postawiono zarzuty, obejmujące m.in. przemyt pojazdów, niedoszacowanie ich wartości i korupcję....
Więcej
Sprawiedliwość nieoczywista w świetle prawa. Sprawiedliwość jak każda cnota wymaga pracy i wysiłku, by mogła trwać lub...
Więcej
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
Wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom naszego stowarzyszenia życzymy spokojnych, pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia, a także dużo...
Więcej

Media

Piszą i mówią o naszych działaniach. Sprawdź.