Prezydent RP Pan Andrzej Duda zaprasza Stowarzyszenie Niepokonani 2012 w dniu 06.02.2018.

Opublikowano: 10 czerwca 2021

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent RP, Pan Andrzej Duda zaprosił Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 na spotkanie w dniu 6 lutego 2018 roku. Spotkanie poświęcone będzie:

  • reformie sądownictwa i jakości orzekania,
  • roli prokuratury stojącej na straży praworządności w RP poprzez włączanie się do postępowań cywilnych, administracyjnych, gospodarczych,
  • przeszkodom i patologiom utrudniającym polskim przedsiębiorcom prowadzenie i rozwijanie działalności,
  • współpracy Stowarzyszenia Niepokonani 2012 z Kancelarią Prezydenta RP w realizowanych projektach.

O przebiegu spotkania oraz dokonanych ustaleniach poinformujemy w osobnym artykule. Zapraszamy do przesyłania Waszych propozycji tematów do poruszenia podczas spotkania, na adres: adam.gizicki@niepokonani2012.pl

 

Zobacz również

Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 działając zgodnie z § 19 punkt 1 Statutu, informuje o zwołaniu  Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Niepokonani 2012
Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 działając zgodnie z § 19 punkt 1 Statutu, informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia...
Więcej
Przed długim czasem, biznesmenowi z Wałbrzycha postawiono zarzuty, obejmujące m.in. przemyt pojazdów, niedoszacowanie ich wartości i korupcję....
Więcej