Prezydent RP Pan Andrzej Duda zaprasza Stowarzyszenie Niepokonani 2012 w dniu 06.02.2018.

Opublikowano: 10 czerwca 2021

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent RP, Pan Andrzej Duda zaprosił‚ Zarząd Stowarzyszenia Niepokonani 2012 na spotkanie w dniu 6 lutego 2018 roku. Spotkanie poświęcone będzie:

  • reformie sądownictwa i jakości orzekania,
  • roli prokuratury stojącej na straży praworzą…dnoś›ci w RP poprzez włączanie się™ do postępowań cywilnych, administracyjnych, gospodarczych,
  • przeszkodom i patologiom utrudniającym polskim przedsię™biorcom prowadzenie i rozwijanie dział‚alności,
  • współpracy Stowarzyszenia Niepokonani 2012 z Kancelarią… Prezydenta RP w realizowanych projektach.

O przebiegu spotkania oraz dokonanych ustaleniach poinformujemy w osobnym artykule. Zapraszamy do przesyłania Waszych propozycji tematów do poruszenia podczas spotkania, na adres: adam.gizicki@niepokonani2012.pl

 

Zobacz również

Niepokonany Marek Kubala zwycięża
https://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,771F12D1DC7F7EAAE16EDB20F52D842C46D3D35E#/
Więcej
Cywilizacyjny problem posługiwania się prawem w RP na przykładzie orzekania sędziego NSA Henryka Wacha.
Dokonując wszelkich czynnoś›ci, w tym gospodarczych swoje postę™powanie odnosimy do: pojęć‡ prawnych, definicji, przepisów prawa, etc....
Więcej