Nasza misja

Stowarzyszenie Niepokonani 2012 to ruch społeczny zainicjowany przez osoby bezprawnie pokrzywdzone przez urzędników państwowych(urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy celne, sędziów, izby skarbowe, itp.), którzy na zlecenie swoich zwierzchników zapominają o prawach obywatela i naszym miejscu w Unii Europejskiej . Grupa zaangaĹźowanych osób nieustannie próbuje umacniać szacunek dla konstytucyjnych praw obywatela.

 W tym celu konsolidowane są wysiłki osób pokrzywdzonych przez organy państwa aby:

  • doprowadzić do pełnego ujawnienia i napiętnowania z mocą prawa wszystkie przypadki korzystania przez aparat skarbowy z przywileju bezkarności przy podejmowaniu błędnych decyzji, w wyniku których zbankrutowało w ostatnim dwudziestoleciu wiele firm w naszym kraju,
  • wyeliminować przypadki w których sądy przyznają rację instytucji państwa a nie ofierze jej ewidentnego zaniedbania, pomyłki lub przestępstwa, co się zdarza z przyczyn prokuratorskiej ociężałości, nonszalancji lub wręcz niekompetencji prawniczej, okazanej w przebiegu gromadzenia i weryfikowania materiału dowodowego,
  • publicznie ogłaszać te najcięższe oskarĹźenia kierowane ku wymiarowi sprawiedliwości, które dotyczą zarzutów ferowanych przez prokuraturę, w oparciu o niesprawdzone do końca poszlaki o charakterze pomówień, domniemań lub insynuacji, poniewaĹź niesłusznie oskarĹźony obywatel nie tylko boleśnie odczuwa, Ĺźe został zelĹźony i sponiewierany ale równieĹź, Ĺźe został opuszczony przez własne państwo, w środku praworządnej Europy.

Połączyliśmy się korzystając z uczestnictwa kaĹźdego z nas w programie TV POLSAT „Państwo w Państwie”, i choć nasze sprawy zna juĹź cała Polska to uwaĹźamy, Ĺźe kaĹźdy obywatel, który został podobnie pokrzywdzony , powinien otrzymać szansę upublicznienia wszystkich niegodziwości, których był adresatem ze strony poszczególnych organów administracyjnych, skarbowych czy prokuratorsko-sądowych.

Nasze cele:

• Rewizja błędnych wyroków sądowych oraz decyzji administracyjnych

• Wprowadzenie zmian legislacyjnych, które uniemoĹźliwią bezprawne działanie urzędników, prokuratorów i sędziów.

• Przywrócenie utraconego szacunku instytucjom państwowym.

„Z NAMI MOĹťESZ WYGRAĆ !”

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.